Miholjački vodovod d.o.o. je u 2018. godini donirao 5.000,00kn